Kenotek Showroom Shine

Varnostna opozorila

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati

Previdnostni stavki (CLP) : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki