Zvizzer MC 3000 medium cut ONE STEP

Varnostna opozorila

Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: Zmes ni razvrščena kot nevarna.
Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s H stavki, je navedeno v oddelku 16.
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki